Usluge

Od ideje do dovršenja projekta, naše rudarske i građevinske usluge pokrivaju cjelovit ciklus projekta. To uključuje snimanje lokacije, projektiranje, razvoj infrastrukture, rudarenje i specijalizirane inženjerske usluge, kao i prodaja specijaliziranih strojeva i opreme za bušenje.

Rudarstvo

Tvrtka vrši svu vrstu bušenja u svim vrstama stijena kako na kopnu tako i pod vodom sa više profila i to Ø 32; Ø 64; Ø 76; Ø 85 mm i veći.

Bušenje se obavlja sa više vrsta bušilica:

  • Böhler
  • Hauser
  • Ingersoll Rand
  • Holman
  • Demag
  • razni kompresori

Stručni djelatnici obavljaju poslove miniranja najnovijim tehnološkim dostignućima iz tog područja. Tvrtka izvodi poslove miniranja na površinskim kopovima, kamenolomima, rudnicima rušenje objekata i podvodna miniranja.

TITANEKS obavlja seizmička mjerenja kod miniranja te na temelju rezultata određuje parametre za svako miniranje.

Rudnik Sveta Barbara u Rudama (Muzej Kokel-Sveto Trojstvo) - izgradnja te sanacija i održavanje istog. Rudarskim radovima od 2007. do početka 2012. godine obnovljeno je ukupno 350 metara rovova. Rudnik sveta Barbara sastoji se od tri rova: Vlašić, Sveto Trojstvo i Kokel.


Rudnik Tehničkog Muzeja u Zagrebu povjerio je tvrtci TITANEKS sve poslove sanacija i redovnog održavanja.

Projektiranje i prodaja

Izrada projekata za kamenolome
Glavni, idejni, dopunski, pojednostavljeni, izvedbeni rudarski projekti
Projekti miniranja i elaborati miniranja
Prodaja specijaliziranih strojeva i opreme za bušenje.