O nama

Rudarsko građevinske usluge

TITANEKS je poduzeće osnovano 1999. godine čiji se rad temelji na tri osnovna načela: profesionalizam, sigurnost i zadovoljstvo klijenata

Od samog početka bavi se uslugama u graditeljstvu, rudarstvu, izradom projekata, uslugama bušenja i miniranja na kamenolomima, trasama auto-cesta, specijalnim miniranjima, izradom kanala, sidara, izradom rudnika-muzeja kao i njihovim redovnim održavanjem te iskopima i bušenjima za vodu.

Lokacije naših gradilišta i rudnika